Hur många behandlingar krävs för att ta bort en tatuering?

Det är flera faktorer som avgör hur mycket som krävs innan din tatuering är borta. Så svaret blir mycket individuellt beroende på dig och din tatuering. Kvalitén på bläck, djup och eventuella lager på lager är några faktorer som påverkar. Tänk också på att skuggningar och ifyllnader försvinner fortare än linjer.

Hur många laserbehandlingar behövs?

Som en fingervisning ska man räkna med minst fem behandlingar för en enkel, mörk, enfärgad tatuering. I bästa fall kan en tatuering helt försvinna efter två behandlingar.

Immunförsvar och fysisk hälsa påverkar

Du bör vänta minst sex veckor mellan varje behandling, det går även bra att vänta längre om man vill. Regeln om sex veckor handlar helt enkelt om att det är den tiden som krävs för att du åter ska vara fullt mottaglig för laserbehandlingen. Om du ska behandla större områden är även kroppens förmåga att transportera bort de frigjorda bläckpartiklarna en viktig faktor. Ditt immunförsvar och din fysiska hälsa är alltså två saker som spelar in för att behandlingen ska bli framgångsrik.

Var fri från förkylningar och infektioner

Vanligt tatueringsbläck innehåller olika ämnen som till exempel kemiska föreningar, järnoxid, nickel, bly, kadmium och kobolt. När tatueringen bleks med laser frigörs dessa ämnen i kroppen vilket tyvärr kan orsaka allergier samt belasta immunförsvaret. Därför är det viktigt att man, vid tidpunkten för laserbehandlingen, är fri från förkylning, infektioner, aktivt utbrott av Herpes Simplex eller i övrigt nedsatt immunförsvar.

Med ovanstående förklarat så är svaret att det inte finns något exakt och entydigt svar på hur många behandlingar som krävs för att få bort en tatuering. Dels är det många olika faktorer som spelar in och dels så är dina fysiska förutsättningar och förmågor en viktig del för hur snabb processen är.

Andra faktorer som kan påverka:

Färgerna i tatueringen kan avgöra

Färgerna i tatueringen kan påverka hur många behandlingar som krävs. Svart bläck absorberar laserljuset mest effektivt och kan vara lättare att ta bort än färger som grönt, blått och gult. Vissa färger kan vara mer tåliga och kräva fler behandlingar.

Platsen på kroppen

Platsen på kroppen där tatueringen finns är en annan faktor att beakta. Om tatueringen är på en del av kroppen med god blodcirkulation, som armar eller ben, kan den vara lättare att ta bort eftersom kroppen kan hjälpa till att transportera bort de frigjorda bläckpartiklarna.

Din hudtyp

Hudtyp spelar också en roll. Personer med ljusare hud kan se snabbare resultat och kräva färre behandlingar jämfört med personer med mörkare hud, eftersom ljus hud gör det lättare för lasern att rikta sig mot bläcket.

Kvaliteten på tatueringsbläcket

Kvaliteten på tatueringsbläcket kan variera avsevärt. Professionellt gjorda tatueringar använder oftast högkvalitativa bläck, medan amatörtatueringar kan innehålla mindre kvalitetsbläck. Kvaliteten på bläcket kan påverka hur snabbt det kan brytas ned.

Med ovanstående förklarat så är svaret att det inte finns något exakt och entydigt svar på hur många behandlingar som krävs för att få bort en tatuering. Dels är det många olika faktorer som spelar in och dels så är dina fysiska förutsättningar och förmågor en viktig del för hur snabb processen är.

Här kan du läsa mer om tatueringsborttagning.