Laserbehandling som hjälper mot snarkning

Snarkbehandling med laserljus som får dig bli av med besvären som orsakas av snarkning när du sover på natten. Metoden går ut på att man, via munnen, behandlar gommen med laserljus, vilket gör att den stramas upp och därmed reducerar eller tar bort orsaken till snarkning. I de flesta fall beror snarkningar på förslappad vävnad i gommen.

Slipp operation – behandla snarkning med laser

Slemhinnor är extra mottagliga för den laserbehandling som stramar upp vävnad. Man bör räkna med cirka tre behandlingar med 3-4 veckors mellanrum för att uppnå ett bra resultat. Därefter behöver du göra underhållsbehandling två gånger om året för att bibehålla resultatet. Behandlingen är skonsam för dig som klient, dock kan det uppstå visst obehag om man är extremt känslig för kväljningar.

Sluta snarka utan snarkhjälpmedel

Vid behandlingen ligger man ner på rygg med tungan utsträckt, precis som hos tandläkaren. Själva behandlingen är klar på mellan 5-15 minuter och efteråt kan man känna sig sårig i halsen, ungefär som vid en halsinfektion, men det är snabbt övergående. Bäst resultat har visat sig på de patienter där svår snarkning har uppstått senare i livet, till exempel i samband med klimakteriet.

Mello Lasermottagning är i slutfasen av sin egen utvärdering på ett antal testpatienter. Inom kort kommer vi att ”officiellt” erbjuda snarkbehandling med laser.